หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา         บริการของเรา         สินค้า         ติดต่อเรา         บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 1 คน
ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

 ให้คำปรึกษาจัดสวัสดิการองค์กร

 ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชิ่ง 

หมวดเมนู: การวางแผนมรดก สืบทอดธุรกิจ จัดทำพินัยกรรม
การวางแผนมรดก สืบทอดธุรกิจ จัดทำพินัยกรรม
31-07-2019 Views: 13947

การวางแผนมรดก สืบทอดธุรกิจ

จัดทำพินัยกรรม

เมื่อบุคคลคนหนึ่งได้วางแผนการเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณอายุอย่างมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เรื่องสำคัญที่จะต้องจัดการต่อไปก็คือการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ทายาท โดยการจัดการทรัพย์สินแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

 

1. การจัดการทรัพย์สินในขณะที่มีชีวิตอยู่ คือ เจ้าของทรัพย์สินโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือให้สิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินของตนเองแก่บุคคลอื่นในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่

 

2. การจัดการมรดก คือ เจ้าของทรัพย์สินทำพินัยกรรมเพื่อจัดการทรัพย์มรดกของตนเองโดยมีผลหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตแล้ว โดยสิ่งที่ถือเป็นทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่างๆได้แก่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมาย หน้าที่และความรับผิดต่างๆได้แก่ ความผูกพันในหนี้สินที่ผู้ตายต้องชำระหรือรับผิดตามสัญญา (รับผิดชอบไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอด)

 

การวางแผนมรดกที่ดีควรต้องเป็นดังนี้

 

· ไปถึงบุคคลที่ต้องการส่งมอบแน่นอน

· ในเวลาอันรวดเร็ว

· ค่าใช้จ่ายต่ำสุด

· ไม่เป็นภาระลูกหลาน เช่น เตรียมค่าภาษีในการโอนที่ดินให้ลูกหลานไว้ล่วงหน้า เป็นต้น

 

พินัยกรรม (Wills) คือเอกสารทางกฎหมายซึ่งแสดงเจตนา หรือคำสั่งเสียและความตั้งใจครั้งสุดท้ายที่จะยกทรัพย์สินของตนเองก่อนตายและมีผลบังคับทางกฎหมายเมื่อตนเองถึงแก่ความตายแล้ว

 

หากเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้จัดทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกของผู้ตายจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับดังนี้

 

ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน (บุตร หลาน เหลน)
ลำดับที่ 2 บิดา มารดา
ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย
ลำดับที่ 6 ลุง ป้า น้า อา

 

นอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้คู่สมรสที่มีทะเบียนถูกต้อง ถือเป็นทายาทโดยธรรมเป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีการแบ่งมรดกต้องจัดให้คู่สมรสอยู่ในลำดับเดียวกับผู้สืบสันดานด้วย

 

การสืบทอดธุรกิจ

หากผู้ตายเป็นเจ้าของธุรกิจและมิได้มีการวางแผนสืบทอดธุรกิจไว้ล่วงหน้าแล้ว การเสียชีวิตของเจ้าของธุรกิจย่อมนำมาซึ่งความชะงักหรือชะลอตัวของธุรกิจ เช่น หากเจ้าของเป็นผู้กู้ยืมสินเชื่อมาทำธุรกิจ (OD) จากธนาคาร เมื่อเจ้าของเสียชีวิตทายาทอาจไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ประสิทธิภาพเท่ากับเจ้าของเนื่องจากเครดิตส่วนตัวของเจ้าของที่มีต่อ supplier หรือต่อลูกค้าทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการชำระสินเชื่อ เป็นต้น

 

บริษัท ฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด จะให้คำแนะนำการวางแผนมรดก และการสืบทอดธุรกิจโดยทนายความ ภายใต้ข้อมูลเฉพาะของผู้รับการวางแผน ผ่านการจัดทำพินัยกรรมพร้อมทะเบียนทรัพย์สิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้ประกอบการวางแผนได้แก่ ประกันชีวิต ประกันชีวิตควบกองทุนรวม

 

ข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม

http://th.wikipedia.org กฎหมาย มรดก และ พินัยกรรมหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ติดต่อเรา | บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์
..SIAMHOST.. finkey.net