หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา         บริการของเรา         สินค้า         ติดต่อเรา         บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 1 คน
ดูแลรักษาผู้สูงอายุ

 ให้คำปรึกษาจัดสวัสดิการองค์กร

 ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและโค้ชชิ่ง 

หมวดเมนู: การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนเกษียณอายุ
17-10-2012 Views: 20154

ทำไมต้องวางแผนเกษียณอายุ

 

เพราะเหตุปัจจัยของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดังนี้

 

1.��� คนอายุยืนขึ้น มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 80-90 ปี จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น ในขณะที่อายุการทำงานยังคงเกษียณที่ 55 ปีสำหรับบริษัทเอกชนหรือ 60 ปีสำหรับข้าราชการ แม้ปัจจุบันบุคลากรหายากบางตำแหน่งจะต่ออายุราชการให้เป็น 60 ปีก็ตาม สมมติว่าเกษียณอายุ 60 ปีแล้วต้องมีชีวิตอยู่ไปจนสิ้นอายุขัยที่ 90 ปี หากค่าอาหารมื้อละ 50 บาท เท่ากับว่าต้องเตรียมเงินเฉพาะค่าอาหารเท่ากับ 50 บาท x 30 ปี x 365 วัน x 3 มื้อ รวมเป็นเงิน 1,642,500 บาทแต่ในความเป็นจริงต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยสี่อื่นๆอีกและที่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่หลังวัยเกษียณคือค่าใช้จ่ายด้านดูแลรักษาสุขภาพ

 

2. เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในศัตรูของการออม ศัตรูของการออมมี 3 ตัว คือ เงินเฟ้อ การไม่มีวินัยหรือผัดวันประกันพรุ่ง และความอยากหรือกิเลส

3.ครอบครัวเดี่ยว

ประชากรรุ่น Baby Boomer คือรุ่นที่เกิดปีพ.ศ. 2506 2526 ประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งประเทศไทย จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในอีก 20  25 ปีข้างหน้า ทำให้คนแก่มากขึ้น คนวัยทำงานน้อยลง ทำให้รัฐเก็บภาษีได้น้อย มีผลให้สวัสดิการรัฐไม่เพียงพอ จึงต้องเตรียมเงินไว้ดูแลตัวเอง

 

ในอดีต ประเทศไทยเป็นครอบครัวขยาย คือปู่ย่าตายาย พ่อแม่ลูกหลาน มีลูกมากกว่า 7 คน อยู่บ้านบริเวณเดียวกัน ซึ่งลูกหลานสามารถดูแลญาติผู้ใหญ่ได้ แต่ปัจจุบัน 1 ครอบครัว จะมีแค่ พ่อแม่ลูก ลูกไม่เกิน 2 คน ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องเก็บเงินดูแลตนเอง กลายเป็นตายายต้องดูแลกันเอง เพราะลูกก็แยกครอบครัวไป ผู้สูงอายุวัย 75 ปีขึ้นไปหลายๆคนเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอยปรนนิบัติเช่นดูแลอาบน้ำให้ พยุงไปเข้าห้องน้ำ จัดเตรียมอาหารให้รับประทาน ถ้าท่านไม่ได้เตรียมเงินเพื่อจ้างผู้ช่วยเหล่านี้ไว้แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

 

4. ความไม่แน่นอนของชีวิต เช่น อุบัติเหตุ รถชน ต้องเสียค่าซ่อมรถ, เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ

5.รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกปัจจุบัน เช่น มือถือรุ่นใหม่ ๆ, Smartphone, iPad, รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ, นาฬิกาหรู, บัตรเครดิต, การกินอาหารนอกบ้าน, Fitness, cable TV, ฯลฯ ทำให้ผู้คนดูเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นมากมายไม่สิ้นสุด

ข้อมูลจากกรมการประกันสังคมและสวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจประชากรที่มีอายุช่วง 20-65 ปี พบว่า

 

บุคคลที่มีอายุ 65 ปีของทุกๆ 100 คน
 36 คน เสียชีวิตแล้ว
54 คนมีชีวิตอยู่โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือครอบครัว
 5 คนยังจำเป็นต้องทำงานอยู่
 4 คนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดี
 1 คนเป็นเศรษฐี

 

นั่นหมายความว่าหากท่านต้องการเป็น 5% ของผู้ที่เกษียณอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระใคร และไม่ต้องทำงานเพราะจำเป็นต้องทำ ท่านต้องเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้

 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนเกษียณอายุคือการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินสำหรับการดำเนินชีวิตในวัยเกษียณให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีและมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล

 

บริษัท ฟินคีย์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด จะให้คำแนะนำการวางแผนเกษียณอายุภายใต้ข้อมูลเฉพาะของผู้รับการวางแผนได้แก่สุขภาพร่างกาย จิตใจ วิถีการใช้ชีวิต พันธุกรรม สถานะการเงิน แหล่งเงินออมที่มีในปัจจุบันแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอายุเช่นกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยวางแผนให้ครอบคลุมถึงปัจจัยสี่และวิถีชีวิตเฉพาะบุคคล การดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว (Long term care) โดยกองทุนได้คำนวณเผื่ออัตราเงินเฟ้อแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้ประกอบการวางแผนได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆเช่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันชีวิตควบกองทุนรวม

 

ข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม

www.tsi-thailand.orgหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ติดต่อเรา | บริการเสริมพิเศษด้าวยศาสตร์พยากรณ์
..SIAMHOST.. finkey.net